Presentatie1.tif-a.jpg

Vrienden van de Kunstroute Beemster
Wordt vriend van de Kunstroute Beemster!

In deze tijd van grote bezuinigingen op kunst en cultuur hebben wij uw vriendschap hard
nodig. Kunst en cultuur vormen een verbindende factor in de samenleving en zijn een
belangrijk deel van ons leven.

Met een bedrag van €15 per jaar (meer mag ook!) ondersteunt u de Stichting Kunstroute
Beemster bij het organiseren van twee Paasdagen vol vrij toegankelijke kunst op spannende
locaties in de Beemster en houdt u de Kunstroute in stand!

Vul het onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Ik word vriend van de Kunstroute en maak het bedrag over op rek.nr:
NL 55 RABO 0103953965 t.n.v. de Stichting Kunstroute Beemster o.v.v. Vriend en uw naam.

 

Naam: ...................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................

Woonplaats .........................................................................................................

E-mailadres: ........................................................................................................

Ik doneer: €.............

 

O   Ik ontvang graag de nieuwsbrief per e-mail

O   Ik geef toestemming mijn gegevens (uitsluitend) voor bovenstaand doel te gebruiken.

 

Datum:.........................................Handtekening:..................................................

 

Kopieer dit formulier en stuur het ingevuld naar:

 

ruudstreefkerk@gmail.com    of
kunstroutebeemster@gmail.com

Of naar:

Stichting Kunstroute Beemster
Leeghwaterstraat 26
1462 JE Middenbeemster

of bel: 0299-621740 of
06-10915019 voor nadere informatie.

hier